VÝŽIVOVÁ PORADNA

NUTRISANTE

Něco na začátek

Vystudovala jsem Environmentální inženýrství na Vysoké škole báňské. Po té jsem se pustila do studia botaniky. Několik let jsem pracovala v oborech ekologie, botaniky a zemědělství, a prováděla výzkumy v oblasti kvality životního prostředí. Měla jsem tak příležitost obeznámit se se stavem prostředí kolem nás.

Postupem doby jsem začala přemýšlet o vlivu kvality prostředí na potraviny a tedy i naše zdraví. Můj zájem se obrátil směrem k ekologickému zemědělství, bio produktům a zdravé výživě.


Odtud byl už jen krůček ke koníčku a dalšímu studiu. Dnes je to můj denní chleba a znalosti se s věkem prohlubují.

Certifikáty, osvědčení

1. Osvědčení o rekvalifikaci: Výživový poradce a sportovní dietolog

- získáno v roce 2010 u MAHRA, spol. s.r.o.

2. Osvědčení: Kombinovaný odborný kurz se zaměřením na dětskou výživu                                    - získáno v roce 2012 u MAHRA, spol. s.r.o.                                

3. Certifikát s mezinárodní platností: Specialista na sportovní výživu                                                                                  - kurz akreditovaný Aliancí výživových poradců ČR,                                                                                                                 - získáno v roce 2017 u spol. NUTRIS v rámci "frčkového" školení Světa zdraví,                                                               - ve Světě zdraví jsem pracovala 1,5 roku.