VÝŽIVOVÁ PORADNA

NUTRISANTE

Něco na začátek

Vystudovala jsem Environmentální inženýrství na Vysoké škole báňské. Po té jsem se pustila do doktorandského studia botaniky na Masarykově univerzitě v Brně. Několik let jsem pracovala v oborech ekologie a botaniky a prováděla výzkumy v oblasti kvality životního prostředí. Měla jsem tak příležitost se obeznámit se stavem prostředí kolem nás.

Postupem doby jsem začala přemýšlet o vlivu kvality prostředí na potraviny a tedy i naše zdraví. Můj zájem se obrátil směrem k ekologickému zemědělství, bio produktům a zdravé výživě.


Odtud byl už jen krůček ke koníčku a dalšímu studiu. Dnes je to můj denní chleba a znalosti se s věkem prohlubují.

Certifikáty, osvědčení

1. Osvědčení o rekvalifikaci: Výživový poradce a sportovní dietolog.                                                             Absolvováno a získáno v roce 2010 u MAHRA, spol. s r. o.

2. Osvědčení: kombinovaný odborný kurz se zaměřením na dětskou výživu.                                         Absolvováno a získáno v roce 2012 u MAHRA, spol. s r.o.

3. Certifikát s mezinárodní platností: Specialista na sportovní výživu.                                                                   Kurz akreditovaný Aliancí výživových poradců ČR.                                                                                      Absolvováno a získáno v roce 2017 u spol. NUTRIS v rámci "frčkového" školení Světa zdraví.                                 Ve Světě zdraví jsem 1,5 roku pracovala.